Zarządzanie testami w Axel Springer Celepedia Room49

kreuzwerker provided Room49 GmbH DevOps and test management services for the development of Celepedia (a Wiki/news platform about celebrities).
08.04.2015

Projekt

kreuzwerker wspierał Room49 GmbH, oferując usługi DevOps i zarządzania testami. Projekt skupiał się wokół rozwoju zarządzania testami oraz został podzielony na dwa zespoły. Jeden zespół był odpowiedzialny za rozwój oprogramowania, drugi za treść i artykuły redakycjne.

Problem

Problemy pojawiły się na wczesnym etapie projektu. Nie było ani dedykowanej roli product ownera, zgody co do tego jak powinien wyglądać user story, ani jasnego celu dla Minimal Vibial Product (MVP). Oba zespoły zajęły się odpowiednio budowaniem rozwiązań technologicznych i strategii redakcyjnej. Zespół programistów zatrudnił już inżyniera testującego oprogramowanie, ale strategia testu dopasowania nie mogła zostać zastosowana ze względu na brakującą bazę wymagań.

Rozwiązanie

Zespoły projektowe wprowadziły product ownera. Osoba ta była odpowiedzialna za przekształcenie wymagań interesariuszy w user stories i odwzorowanie ich w backlogach. Backlog został przerobiony, uszeregowany pod względem priorytetów i ukształtowany jako minimal viable product. Wprowadzono proces scrumowy z 2-tygodniowymi iteracjami. Inżynier testowy oprogramowania ściśle współpracował z programistą i współpracował z naszym test managerem. Strategia testowa została zdefiniowana jako zestaw różnych elementów: zautomatyzowane testy akceptacji użytkowników z Cucumber połączone z manualnym zarządzaniem testami, co wspiera product ownera i przekłada user stories na user scenarios oraz testuje przypadki z użyciem Gherkin.

Nasz wkład

Nasz test manager codziennie wspierał product ownera, przeglądając i przepisując user stories. Następnie rozszerzyliśmy user stories, dodając kryteria akceptacji oraz user stories napisane w Gherkin, które z kolei posłużyły za bazę dla inżyniera testującego oprogramowanie do zautomatyzowania akceptacji użytkownika za pomocą struktury Cucumber.

Wprowadziliśmy odświeżone user stories, aby zwrócić uwagę na nadchodzące kolejne przekształcenie i zyskać na czasie w celu przygotowania user stories dla odświeżonego backloga. Product owner i test manager lub inżynier oprogramowania mogliby wykonać wspólnie test i przygotować recenzję przekształcenia. Nadzwyczajne przypadki i trudne do zautomatyzowania przypadki testowe zostały ustrukturyzowane i udokumentowane w narzędziu do zarządzania testami TestRail. Sam TestRail oferuje integrację Jira, dzięki czemu błędy są łatwe do odtworzenia za pomocą kroków przypadku testowego.

Korzyść

Kluczową korzyścią było zmniejszenie nakładu pracy product ownera i skupienie uwagi całego zespołu. Nasz test manager współpracował z product ownerem i interesariuszem, tak aby możliwe luki w wiedzy zostały zredukowane do minimum. Jednym ze skutków ubocznych był oparty na testach proces tworzenia user stories, który pomógł poprawić jakość backloga i wyniki każdego z przekształceń. Zespół był w stanie przetestować środowisko poprzez stopniowe wdrażanie. Przygotowane user stories w Gherkin umożliwiły szybki rozwój skryptów automatyzacji testów. Bieżące testy były widoczne na monitorze zespołu i zrozumiałe nawet dla osób, które nie posiadają technicznej wiedzy.

Praca całego zespółu, w tym product owner i interesariusza, ewoluowała w sposób nastawiony na jakość. Jest to korzystne dla produktu, zarówno pod względem treści, jak i oprogramowania.

Room49 GmbH was a subsidiary company of Axel Springer SE. Their first product is a community platform to share knowledge and gossip about celebrities.

Solutions