Polityka prywatności

§ 1 Informacje o zbieraniu danych osobowych

(1) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować konkretną osobę, np. nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, zachowanie użytkownika.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym według art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych UE (RODO) jest firma kreuzwerker GmbH, Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin, info@kreuzwerker.de (patrz: Impressum). Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: datenschutz@kreuzwerker.de lub pod adresem pocztowym z dopiskiem „der Datenschutzbeauftragte“/Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych/.

(3) W przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazywane przez Państwa dane (adres poczty elektronicznej, ew. imię, nazwisko i numer telefonu) będą przez nas zapisywane w celu przesłania odpowiedzi na Państwa wiadomość. Przekazane w tym kontekście dane kasujemy po tym, kiedy zapis nie jest już konieczny lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli zachodzą ustawowe obowiązki przechowywania.

(4) W przypadku, gdy konieczne jest zawarcie umowy z usługodawcami na świadczenie indywidualnie dopasowanych usług w ramach naszej oferty lub jeżeli chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, zostaną Państwo poinformowani o stosownych procesach. Wskażemy także jakie są ustalone kryteria czasu przechowywania danych.

§ 2 Państwa prawa

(1) Mają Państwo następujące prawa w kontekście danych osobowych:

(2) Ponadto posiadacie Państwo prawo do złożenia w Urzędzie Nadzoru Ochrony Danych skargi odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy Państwo nie rejestrujecie się lub nie przekazujecie nam innych informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera. Jeżeli zdecydują się Państwo na przeglądanie naszej strony internetowej, będziemy wtedy gromadzić następujące dane, które konieczne są ze względów technicznych, aby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową i zoptymalizować naszą ofertę, a także zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b i lit. f RODO):

Wyżej wymienione dane nie będą przez nas przetwarzane na stałe lub nie będą przetwarzane w jakikolwiek inny sposób, chyba że wskazano inaczej dla konkretnych procesów poniżej.

(2) Dodatkowo do wymienionych powyżej danych w przypadku korzystania z naszej strony internetowej, zapisywane będą na Państwa komputerze ciasteczka (cookies). Ciasteczka (cookies) są to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Ciasteczka (cookies) umożliwiają przechowywanie, odzyskiwanie oraz transmisję danych do podmiotu odpowiedzialnego za ustawianie ciasteczek (tj. do nas, podczas korzystania z naszej strony internetowej). Ciasteczka (cookies) nie mogą uruchamiać żadnych programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Sprawiają natomiast, że korzystanie z naszej strony internetowej jest dla użytkownika przyjazne oraz efektywne.

(3) Zastosowanie ciasteczek (cookies):

a) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek (cookies), których zakres i sposób działania został wyjaśniony poniżej:

b) Ciasteczka (cookies) sesyjne są automatycznie kasowane, kiedy zamykacie Państwo przeglądarkę internetową. Zapisują one tak zwane ID sesji, które z kolei przyporządkowuje wspólną sesję do różnych zapytań generowanych przez Państwa przeglądarkę internetową. Dzięki temu Państwa komputer może zostać ponownie rozpoznany, kiedy wracają Państwo na naszą stronę internetową. Ciasteczka (cookies) sesyjne wygasają, jeżeli wylogujecie się Państwo lub zamkniecie przeglądarkę internetową.

c) Ciasteczka (cookies) „stałe“ są automatycznie usuwane po przekroczeniu określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku ciasteczka (cookie). W dowolnym momencie możecie Państwo usunąć ciasteczka (cookies) w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa przeglądarki internetowej.

d) Możecie Państwo skonfigurować ustawienia Państwa przeglądarki internetowej zgodnie z Państwa życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików z ciasteczkami (cookies) stron trzecich lub wszystkich ciasteczek (cookies). Wskazujemy jednak na fakt, iż ewentualnie nie będziecie Państwo mogli wykorzystywać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

e) W przypadku, gdy posiadają Państwo u nas konto na potrzeby innych naszych usług, ciasteczka (cookies) mogą zostać użyte w celu Państwa identyfikacji podczas kolejnych odwiedzin strony. W przeciwnym razie, przy każdej odsłonie konieczne jest ponownie logowanie.

(4) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi stron trzecich do Państwa danych osobowych podczas transmisji danych, połączenie jest szyfrowane przy użyciu technologii TLS.

§ 4 Inne funkcje oraz usługi oferowane na naszej stronie internetowej

(1) Oprócz wykorzystania naszej strony internetowej do celów czysto informacyjnych, oferujemy także inne usługi, z których możecie Państwo skorzystać. W tym celu konieczne jest przekazanie przez Państwa uzupełniających danych osobowych, które niezbędne są do świadczenia danych usług. W odniesieniu do uzupełniających danych osobowych obowiązują wskazane powyżej zasady przetwarzania danych.

(2) Zdarzają się sytuacje, gdy korzystamy z oferty zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania Państwa danych. Zostali oni starannie sprawdzeni i wybrani oraz świadczą usługi na podstawie naszych instrukcji. Podlegają także regularnym kontrolom z naszej strony.

(3) Ponadto, możemy Państwa dane osobowe przekazywać podmiotom trzecim, jeżeli przykładowo oferujemy wspólnie z naszymi partnerami uczestnictwo w akcjach, grach - konkursach / loteriach, zawieramy wspólne umowy lub wspólnie świadczymy usługi. Bliższe informacje otrzymacie Państwo przy podaniu Państwa danych osobowych lub w opisie danych ofert.

(4) W przypadku, gdy nasi usługodawcy lub partnerzy mają swoją siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), zostaną Państwo poinformowani o skutkach takiej sytuacji w opisie oferty.

§ 5 Korzystanie z naszego portalu obsługi klienta

(1) Jeśli chcecie Państwo korzystać z naszego portalu obsługi klienta (‘Service Desk’; dostępnego pod https://support.kreuzwerker.de/,) to musicie się Państwo zarejestrować podając Państwa adres poczty elektronicznej, hasło oraz nazwisko. Nie ma przy tym obowiązku podania nazwiska prawdziwego, możliwe jest użycie pseudonimu. Obowiązkowe jest podanie wyżej wymienionych danych, wszystkie dalsze informacje możecie Państwo udostępnić dobrowolnie poprzez korzystanie z naszego portalu obsługi klienta.

(2) W przypadku korzystania z naszego portalu obsługi klienta, zapisujemy wymagane do realizacji umowy lub zapytania Państwa dane, aż do chwili, kiedy Państwo ostatecznie usuniecie konto na naszym portalu obsługi klienta, chyba że ustawowy okres przetwarzania danych ma zastosowanie. Ponadto zapisujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane tak długo, jak istnieje Państwa konto na portalu obsługi klienta. Mają Państwo możliwość zarządzania i modyfikacji swoich danych jako użytkownika (Państwa „Profil”) w chronionym obszarze klienta. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b i/lub. lit. f RODO.

(3) Jeżeli korzystacie Państwo z portalu obsługi klienta, to Państwa dane, zgodnie z warunkami umowy i/lub w razie potrzeby, mogą zostać udostępnione innym uczestnikom portalu obsługi klienta, którzy przyporządkowani są do tych samych organizacji i/lub do nich przynależą, oraz pracownikom naszego działu obsługi klienta. Niezarejestrowani członkowie lub członkowie innych organizacji nie otrzymają żadnych informacji o Państwa danych. Jeżeli Państwa konto użytkownika nie jest przyporządkowane do żadnej organizacji, to dostęp do Państwa danych otrzymają wyłącznie pracownicy naszego działu obsługi klienta. Dla wszystkich zarejestrowanych członków, którzy mają dostęp do Państwa danych, Państwa dane – imię i nazwisko oraz awatar - widoczne będą w kontekście Państwa zapytania.

(4) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi stron trzecich do Państwa danych osobowych, połączenie jest szyfrowane przy użyciu technologii TLS.

§ 6 Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu lub odwołanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

(1) Jeżeli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w każdej chwili możecie ją Państwo odwołać. Takie odwołanie determinuje dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych.

(2) Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych w przypadku, gdy w szczególności przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo zostanie Państwu przekazane. Przy wniesieniu takiego sprzeciwu, prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych na bieżących warunkach. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, zbadamy stan faktyczny i albo przetwarzanie danych zakończymy i/lub dopasujemy lub wskażemy Państwu powody, na podstawie których musimy kontynuować przetwarzanie.

(3) Oczywiście, w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów reklamowych oraz analizy danych. O Państwa sprzeciwie w celach reklamowych, możecie poinformować nas Państwo za pośrednictwem danych kontaktowych, wskazanych w § 1 ust. 2.

§ 7 Zmiany w naszym Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych (Polityce prywatności)

(1) Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych (Polityki prywatności), tak aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi, lub w celu wprowadzenia zmian w naszej ofercie lub usługach, a także w celu wprowadzenia zmian w ofercie lub usługach naszych usługodawców, lub w celu włączenia usług podmiotów trzecich. Odwiedzając naszą stronę internetową, mogą zapoznać się Państwo zawsze z aktualnym Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych (Polityka prywatności).

§ 8 Wykorzystanie zewnętrznych usługodawców

(1) Korzystamy z usług Amazon Web Services, Inc. („AWS”) - w nawiązaniu do § 4 ust. 2 - jako zewnętrznego usługodawcy (umowa na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 28 RODO) na potrzeby obsługi naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia, że zawartość strony prezentowana jest Państwu w optymalnej jakości. Przy tym wskazane w § 3, ust. 1 dane są ujawniane AWS. W zależności od lokalizacji, z której uzyskujecie Państwo dostęp do zawartości naszej strony internetowej, dane te mogą zostać również ewentualnie przesłane do centrum przetwarzania danych AWS w państwie trzecim, które położone jest geograficznie najbliżej Państwa lokalizacji. Jednak przy tym Państwa dane nie będą trwale zarejestrowane lub zapisywane przez AWS lub przez nas.

(2) Mapbox, Inc. (“Mapbox”) jest naszym zewnętrznym usługodawcą (umowa na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 28 RODO), w nawiązaniu do § 4 sekcja 2. Szczegóły o usługach oferowanych przez Mapbox w kontekście naszej strony internetowej zostały przedstawione w § 8.1 poniżej.

(3) Intercom, Inc. (“Intercom”) jest naszym zewnętrznym usługodawcą (umowa na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 28 RODO), w nawiązaniu do § 4 sekcja 2. Szczegóły o usługach oferowanych przez Intercom w kontekście naszej strony internetowej zostały przedstawione w § 8.2 poniżej.

§ 8.1 Włączenie MapBox

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty MapBox. Dzięki temu możemy przedstawić Państwu lokalizację naszej firmy na cyfrowej mapie, bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu komfortowe korzystanie z funkcji map (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO).

(2) Poprzez odsłonę strony internetowej MapBox otrzymuje informację, iż uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostaną dane wskazane w § 3 niniejszego Oświadczenia.

(3) Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez MapBox otrzymacie Państwo w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych (Polityka prywatności) tego usługodawcy. W tym miejscu otrzymacie Państwo także dalsze informacje odnośnie przysługujących w tej kwestii praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.mapbox.com/privacy/. MapBox przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i zapewnia ochronę danych poprzez Tarczę Prywatności UE–USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8.2 Włączenie Intercom

(1) Korzystamy z usług komunikatora Intercom, oferowanego przez Intercom Inc. San Francisco, CA 94105, USA w celu poprawy komunikacji oraz komfortu użytkowników podczas korzystania z naszych aplikacji. Usługa komunikatora Intercom służy do wysyłania wiadomości przez e-mail oraz do komunikacji „na żywo” (live chat). Podczas połączenia na chacie, informacje dotyczące Państwa lokalizacji, adresu IP, przeglądarki oraz odwiedzonej strony są wyświetlone, gromadzone, a następnie przesłane do nas w celu analizy, oceny, optymalizacji, a także dla celów operacyjnych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. analiza, optymalizacja i świadczenie naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

(2) Intercom utrzymuje także serwery w lokalizacjach poza zasięgiem narodowego oraz europejskiego prawa ochrony danych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Wyżej wymienione dane mogą zostać przesłane na te serwery. Intercom zapewnia ochronę danych poprzez Tarczę Prywatności UE–USA oraz w rezultacie zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi regulacjami ochrony danych osobowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO&status=Active

(3) Ponadto, zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Intercom w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z europejskimi regulacjami ochrony danych osobowych (RODO).

(4) Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych przez Intercom znajdują się na stronie firmy poświęconej polityce prywatności: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy_international oraz pod następującym linkiem: https://docs.intercom.com/faqs-and-troubleshooting/your-users-and-leads-data-in-intercom/is-intercom-compliant-with-gdpr

§ 9 Usługi Google

§ 9.1 Włączenie Google Adwords Conversion

(1) Korzystamy z oferty Google Adwords, aby przy pomocy środków reklamowych (tak zwanych Google Adwords) kierować uwagę na nasze oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W porównaniu do danych z kampanii reklamowych możemy ustalić, jak skuteczne są nasze poszczególne przedsięwzięcia reklamowe. Tym samym dążymy do tego, aby wyświetlić Państwu reklamy, które mogą być dla Państwa interesujące, zaprojektować naszą stronę internetową w bardziej interesujący dla Państwa sposób oraz osiągnąć uczciwe obliczenie kosztów reklamowych.

(2) Takie reklamy przesyłane są przez Google, przez tak zwane „Ad Servers. W tym celu wykorzystujemy ciasteczka ad-server (cookies), za pomocą których mierzone mogą być określone parametry skuteczności, np. liczba wyświetleń ogłoszeń reklamowych lub pomiar kliknięć przez użytkowników. Jeśli dostaną się Państwo na naszą stronę internetową poprzez ogłoszenie reklamowe Google, to Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze ciasteczka (cookies). Te ciasteczka (cookies) z reguły tracą swoją ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji Państwa osoby. W nawiązaniu do tych ciasteczek (cookies), z reguły zapisywane są: unikalne ID ciasteczka, liczba wyświetleń reklamy na każde udostępnienie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacje opt-out (wskazanie, iż użytkownik nie chce już być przekierowany).

(3) Takie ciasteczka (cookies) umożliwiają Google ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta Adwords, a zapisane na jego komputerze ciasteczko (cookie) jeszcze nie wygasło, to Google oraz klient mogą rozpoznać, iż użytkownik kliknął na ogłoszenie reklamowe i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi, Adwords przyporządkowuje inne ciasteczko (cookie). Tym samym ciasteczka (cookies) nie mogą być monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Nie gromadzimy, ani nie przetwarzamy w wymienionych przedsięwzięciach reklamowych żadnych danych osobowych. Od Google otrzymujemy jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy dowiedzieć się, które z zastosowanych przedsięwzięć reklamowych okazały się szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy danych, na podstawie których możliwe byłoby zidentyfikowanie użytkowników.

(4) Na podstawie zastosowanych narządzi marketingowych, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które gromadzone są przez Google dzięki zastosowaniu tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie ze stanem posiadanej przez nas wiedzy, iż poprzez włączenie AdWords Conversion, Google otrzymuje informację o tym, że wyświetlili Państwo stosowną usługę naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo na naszą reklamę. Jeśli jesteście Państwo zarejestrowani w jednej z usług Google, to Google może przyporządkować te odwiedziny do Państwa konta. Nawet jeżeli nie jesteście Państwo zarejestrowani w Google i/lub nie zalogowaliście się, to istnieje możliwość, iż ten usługodawca pozna Państwa adres IP i go zapisze.

(5) Możecie Państwo uniemożliwić śledzenie przez Google: a) poprzez stosowne ustawienia Państwa przeglądarki internetowej; wyłączenie w szczególności ciasteczek (cookies) podmiotów trzecich prowadzi do tego, iż nie otrzymacie Państwo żadnych reklam od tych podmiotów; b) poprzez dezaktywację ciasteczek (cookies) dla Conversion-Tracking, ustawiając Państwa przeglądarkę internetową tak, że ciasteczka (cookies) z domeny „googleadservices.com” zostaną zablokowane, https://adssettings.google.com/, przy czym ustawienia te zostaną skasowane, jeżeli skasujecie Państwo swoje ciasteczka (cookies); c) poprzez dezaktywację reklam usługodawców, którzy uczestniczą w kampanii „About Ads“, poprzez link http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienia te zostaną skasowane, jeżeli skasujecie Państwo swoje ciasteczka (cookies); d) poprzez trwałą dezaktywację Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na fakt, iż w tym przypadku ewentualnie nie będziecie Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

(6) Podstawę prawną dla przetwarzanie Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje odnośnie ochrony danych w Google znajdziecie Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://services.google.com/sitestats/pl.html. Alternatywnie możecie odwiedzić Państwo stronę internetową inicjatywy Network Advertising (NAI) pod adresem: http://www.networkadvertising.org. Google zapewnia ochronę danych poprzez Tarczę Prywatności UE–USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§9.2 Włączenie Google Maps

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlić Państwu interaktywne mapy bezpośrednio na tej stronie internetowej i umożliwić Państwu komfortowe korzystanie z funkcji map. Tę funkcję oferujemy Państwu przede wszystkim w celu łatwiejszego znalezienia miejsc i nawigowania, np. imprez, które współorganizujemy lub odwiedzamy.

(2) Odwiedzając niniejszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, iż wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszego Oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google przekazuje do dyspozycji konto użytkownika, poprzez które jesteście Państwo zalogowani, czy też nie istnieje konto użytkownika. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na Google, to Państwa dane będą przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu na Google, przed aktywacją tego przycisku musicie się Państwo wylogować. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i / lub zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania swojej strony internetowej. Taka analiza w szczególności przeprowadzana jest (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu świadczenia reklam, na które jest zapotrzebowanie i aby informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu zrealizowania tego prawa muszą się Państwo zwrócić do Google.

(3) Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez plug-in tego usługodawcy otrzymacie Państwo w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych (Polityka prywatności) Google. Więcej informacji odnośnie przysługujących Państwu w tej kwestii praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej znajdziecie Państwo na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i zapewnia ochronę danych poprzez Tarczę Prywatności UE–USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 9.3 Włączenie Google Analytics

(1) Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics jako narzędzie analityczne, oferowane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

(2) Google Analytics wykorzystuje ciasteczka (cookies), czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym w Państwa urządzeniu, w celu analizy zachowania odwiedzających naszą stronę internetową osób. Informacje generowane przez ciasteczka na temat Państwa zachowania podczas wizyty na naszej stronie internetowej są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam też są przetwarzane. Jednakże, jeśli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona dla Google Analytics na stronie internetowej, to Google skróci Państwa adres IP w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed transferem. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie tam zostanie skrócony. W imieniu operatora strony internetowej (tj. nas, dla naszych wszystkich stron, które korzystają z Google Analytics), Google wykorzystuje informacje generowane przez ciasteczka w celu oceny Państwa zachowania na stronie, a także aby sporządzić raporty z aktywności na stronie oraz zapewnić operatorowi strony inne usługi odpowiednie dla strony i korzystania z Internetu. Adres IP transmitowany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest połączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec wykorzystywaniu ciasteczek poprzez wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce. Zwracamy uwagę na fakt, iż w tym przypadku ewentualnie nie będziecie Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

(3) Usługa Google Analytics jest aktywowana na naszej stronie internetowej dzięki funkcji "anonymizeIp", tak że ostatnia część adresu IP jest anonimizowana (tj. skrócona) w celu zapewnienia anonimowego śledzenia.

(4) Możecie Państwo uniemożliwić Google zbieranie informacji generowanych przez ciasteczka i odnoszących się do Państwa aktywności na stronie internetowej (w tym Państwa adres IP) oraz przetwarzanie tych informacji poprzez odwiedzenie strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=download, a następnie zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

(5) Więcej informacji na temat wykorzystania oraz ochrony danych osobowych w odniesieniu do Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/.

§ 10 Twitter

(1) Aktualnie kreuzwerker GmbH nie oferuje żadnych usług za pośrednictwem Twittera, Twitter Inc. 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107 lub 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kanały Twittera dostępne są jedynie poprzez zewnętrzny link.

(2) W sytuacji, gdy Państwo, jako odwiedzający naszą stronę internetową, jesteście członkiem tej platformy, to Twitter może połączyć Państwa wizytę na naszym profilu z Państwa kontem. Twitter zapewnia ochronę danych poprzez Tarczę Prywatności UE–USA oraz w rezultacie zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi regulacjami ochrony danych osobowych.

(3) Nie mamy wpływu na zawartość, postać oraz zakres wykorzystania danych użytkowników przez Twittera. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: http://twitter.com/privacy. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę, że możecie Państwo dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach Państwa konta na Twitterze w celu ochrony prywatności.

§ 11 Xing

(1) Aktualnie kreuzwerker GmbH nie oferuje żadnych usług za pośrednictwem Xing, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. W sytuacji, gdy Państwo, jako odwiedzający naszą stronę internetową, jesteście członkiem tej platformy, to Xing może połączyć Państwa wizytę na naszym profilu z Państwa kontem.

(2) Nie mamy wpływu na zawartość, postać oraz zakres wykorzystania danych użytkowników przez platformę Xing. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

§ 12 Facebook Fanpage

(1) Facebook przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) na podstawie swoich wytycznych w sprawie wykorzystania danych. Niniejsze wytyczne Facebook wykorzystuje w celach biznesowych. Facebook informuje w jaki sposób oraz w jakim zakresie dane użytkowników są przetwarzane na stronie „Prywatność”. Nie mamy wpływu na gromadzenie tych danych oraz ich późniejsze wykorzystanie przez Facebooka. Ponadto, nie wiemy w jakim zakresie, gdzie oraz jak długo dane użytkowników są przetwarzane, w jakim stopniu Facebook wywiązuje się ze swojego obowiązku usuwania danych, jakie analizy są przeprowadzane z Państwa danymi oraz jakiego rodzaju powiązania tworzą się między danymi i do kogo te dane są przesyłane.

Ostatnia aktualizacja: 27-07-2018