Partnerzy

Jesteśmy członkiem Xinnovations e.V., sieci kompetencji w zakresie sieciowych technologii informatycznych. Celem tego stowarzyszenia jest stworzenie w Berlinie centrum kompetencyjnego sieciowych technologii i aplikacji. Długoterminowe połączenie w sieć kompetencji ma na celu utworzenie sojuszy technologicznych innowacji i promowanie wykorzystywania wyników badań, związanych z rozwojem sieciowych technologii informatycznych.