Małgorzata Wojciechowska

Małgosia posiada bogate doświadczenie, dotyczące inżynierii oprogramowania, począwszy od od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie, testowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Od lat zajmuje się zarządzaniem projektami IT od lat, będąc ogniwem łączącym ekspertów IT z różnymi jednostkami biznesowymi. Jej odpowiedzialność za projekty to w dużej mierze rozwój koncepcji wraz z definiowaniem standardów oraz projektowanie architektury dla obecnej i planowanej interakcji z użytkownikiem.

Weekendy najchętniej spędza z rodziną poza miastem albo relaksuje się na kanapie oglądając film lub odwiedzając jeden z berlińskich teartów.

Powrót